หน้าแรก

บังกะโล

แพคเกจทัวร์

ร้านอาหาร

ติดต่อเรา

www.guidetrang.com

 

 

 

โปรแกรมท่องทะเลตรัง - เกาะรอก เกาะรอกใน ( 3 วัน 2 คืน พักเกาะมุก 2 คืน )

วันที่ 1

  07.30 น. รับท่านสมาชิกที่ สถานีรถไฟ / สนามบิน / บขส. พร้อม รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ออกเดินทางจากตัวเมืองตรัง มุ่งหน้าสู่ท่าเรื
09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะมุกรับเบอร์ทรีบังกะโล
10.30 น. เดินทางถึงที่พัก เกาะมุกรับเบอร์ทรี บังกะโล จัดเก็บสัมภาระเข้าที่พัก และเตรียมพร้อมกับการท่องทะเลตรัง
11.00 น. นำท่านออกเดินทางจากเกาะมุก มุ่งหน้าสู่เกาะแห่งความรัก ที่เกาะแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร มีชื่อว่าเกาะกระดาน

รับประทานอาหารเที่ยง ( ข้าวกล่อง ) กับบรรยากาศอันสดชื่นและบริสุทธิ์ของทะเลตรัง พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.
13.30 น. นำท่านออกเดินทางจากเกาะกระดาน มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก ชมปะการังน้ำตื้น ฝูงปลาน้อยใหญ่ สนุกเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา


นำท่านออกเดินต่อ มุ่งหน้าสู่เกาะม้า ที่ซึ่งมีแนวปะการังอ่อนหลากสีสันเป็นจำนวนมากและหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนาๆชนิด
15.30 น. อำลาเกาะเชือก เกาะม้า กลับสู่ที่พักบนเกาะ
16.30 น. เดินทางถึงที่พัก เกาะมุกรับเบอร์ทรี บังกะโล พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ร่วม รับประทานอาหารค่ำ พร้อมกันที่ ห้องอาหารเกาะมุกรับเบอร์ทรี กับอาหารทะเลสดๆ
 
วันที่ 2  
07.30 น. ร่วมกัน รับประทานอาหารเช้า พร้อมกันที่ ห้องอาหารเกาะมุกรับเบอร์ทรี พร้อมออกเดินทางสู่ความอัศจรรย์ที่รอท่านอยู่

นำท่านออกเดินทางจากที่พัก เพื่อร่วมกันไขปริศนาที่มาของสถานที่แห่งนี้ “ถ้ำมรกต” ได้เวลานำท่านออกเดินทาง สู่เกาะรอกนอก เกาะรอกใน

08.30 น.
11.30 น. เดินทางถึงเกาะรอก ชมความงามของท้องทะเลกระบี่ ผืนแผ่นน้ำใสราวกับกระจก เพลิดเพลินกับการชมปะการังและฝูงปลานาๆ ชนิด

รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) บนเกาะรอกใน สัมผัสกับชายหาดที่ขาวสะอาดและนุ่มเท้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.
13.30 น. นำท่านชมความงามของเกาะรอก (เกาะรอกใน) อำลา เกาะรอก นำท่านกลับสู่ที่พัก เกาะมุกรับเบอร์ทรี บังกะโล
16.00 น. เดินทางถึงที่พัก เกาะมุกรับเบอร์ทรี บังกะโล พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องอาหารเกาะมุขรับเบอร์ทรี พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหาร เกาะมุกรับเบอร์ทรี พร้อมออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือ อำลาเกาะมุก และ ทะเลตรัง

08.00 น.
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ เช็คสัมภาระ ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง ระหว่างทางแวะชม บ่อน้ำร้อน หนึ่งเดียวในตรัง ท่านสามารถสัมผัสได้
12.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองตรัง แวะ รับประทานอาหารเที่ยง และเลือกชมซื้อของฝากของที่ระลึกจากเมืองตรัง
16.30 น. ส่งท่านขึ้นรถปรับอากาศ (บขส.) หรือรถไฟตู้นอน เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพ
  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ  โดยยึดถือความปลอดภัยของท่านสมาชิกเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ          บาท - เด็กจ่าย 70 % ของราคาผู้ใหญ่

ติดต่อสอบถาม สั่งจอง คลิกที่นี่

อัตรานี้รวม ค่ารถตู้ปรับอากาศ และเรือ รับส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอาหาร 8 มื้อ ของว่าง ผลไม้ และ น้ำดื่ม
ค่ามัคคุเทศก์ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น + เสื้อชูชีพ
ค่าประกันภัยในวงเงิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าพักอุทยาน ฯ
ค่าที่พักบนเกาะมุก 2 คืน

หมายเหตุ กรณีท่านเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โปรแกรมแพคเกจทัวร์ ทุกโปรแกรม   ท่านสามารถเลือกพักรีสอร์ที่เกาะอื่นๆได้ ค่าบริการจะพิจารณาตาม
รีสอร์ที่ท่านต้องการเลือกพัก
 


All Contents Copy Right By Rubbertree Bangalow and Tour All rights Reserved ::
Designed By No_ong ::